Yayınlar

Yayınlar
Sağlıklı Türkiye

Obezite Merkezi Tanı, Tedavi ve Takip Programı, multidisipliner bir ekip aracılığıyla ve çok yönlü yaklaşımla fazla kilolu ve obez bireylerin istenen kiloya ulaşmalarına, kilolarını korumalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Obezite Mükemmeliyet Merkezi'nde uygulanmak üzere hazırlanmış kılavuzdur.

Detay

Obezite Merkezi Tanı, Tedavi ve Takip Programı

Sağlıklı Türkiye

Hareketsizliğin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin bir yaşam kültürü haline gelmesinde öğretmenler ve aile hekimleri vasıtasıyla fiziksel aktivite farkındalığının artırılması planlanıyor.

Detay

Aile Hekimleri için Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı Kiti

Sağlıklı Türkiye

Hareketsizliğin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin bir yaşam kültürü haline gelmesinde öğretmenler ve aile hekimleri vasıtasıyla fiziksel aktivite farkındalığının artırılması planlanıyor.

Detay

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Fiziksel Aktivite Uygunluk Karne Eğitimi Kiti

Sağlıklı Türkiye

Aile hekimlerinin Sürekli Mesleki Gelişimlerini sağlamak için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi AHUZEM aracılığı ile 16 Eğitim Modülü altında 167 konu başlığında uzaktan eğitim sistemi ile eğitim verilmiştir.

Detay

AHUZEM Etkinlik Değerlendirme Raporu

Sağlıklı Türkiye

​IPAQ (Uluslararası Fiziksel Akitivite Anketi), geniş gruplarda ve büyük popülasyonlarda fiziksel aktivite ölçümlenmesi için en etkin yöntem olarak görülmektedir.

Detay

IPAQ ile Çok Merkezli Etki Araştırması

Sağlıklı Türkiye

Sağlıklı ve çeşitli besinlerden oluşan beslenme tarzı; beden ağırlığının ve sağlığın korunmasını ve böylece kalp hastalıkları, inme, şeker hastalığı ve kemik zayıflaması (osteoporoz) gibi hastalıkların engellenmesini sağlayabilir.

Detay

Beslenme Standartlarının Yükseltilmesi ve Lifli Gıdalar Görüş Bildirisi

Sağlıklı Türkiye

​Derneğimiz tarafından, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan bu çalışma; ülkemizde toplanan sağlık verilerinin incelenmesini, değerlendirilmesini ve elde edilen bu bilgiler ışığında ülkemiz açısından daha iyi bir Sağlık Bilgi Sistemi çatısı oluşturulmasını teşvik etmektedir.

Detay

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Oluşturmada Sağlık Bilgi Sistemleri'nin Mevcut Durumuna Yönelik

Sağlıklı Türkiye

Bu çalışma, Türkiye'deki romatoid artrit ve ankilozan spondilit başta olmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip bireylerin zamanında tanı almasına, etkin tedaviye ulaşmasına ve iş gücüne pozitif etki sağlamasına destek olmayı amaçlamaktadır.

Detay

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kaybı Kayıpları Raporu

Sağlıklı Türkiye

Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu ile sağlıklı yaşlanma ve kronik hastalıklarla mücadeleye yönelik olarak ülkemizde atılmakta olan adımlardan bazıları ve gelişim alanları ortaya konmuştur.

Detay

Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu

Sağlıklı Türkiye

Uzmanların ortak bakış açılarından yararlanılarak fiziksel aktivite konusunda farkındalık yaratmaya çalışılan rehber, toplumdaki her bireyin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için hazırlanmıştır.

Detay

Fiziksel Aktivite Rehberi

Sağlıklı Türkiye

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülen araştırma çalışması, ülke genelinde 250 Fizik Tedavi ve Rehabilse file itasyon Uzmanı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Detay

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması