Terms of Use

Terms of Use

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içerisinde düzenlenmiş olan tüm içerikler  Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği'ne aittir. Bu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Hükümleri:

1- Bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, siteden, bilgi edinme hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

2- Siteyi ziyaret edenler veya kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların veya ziyaretçilerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran kendilerine aittir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, kullanıcıların ve/veya ziyaretçilerin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği'ne herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili kullanıcılar Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği'nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitemizin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

3- Sitemizi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’ne bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

4- Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz. Kullanıcılar, siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklarını, kendi faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamaları nedeni ile gerek Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendilerine ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nden rücuen herhangi bir talepte bulunmayacaklarını, keza bu madde kapsamında Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’ne yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

5-Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, sitenin kullanılmasından ya da Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

6- Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

7- Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

8- Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

9- Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, Site üzerinden, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

10- Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11- Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

12- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.