Publications & Resources

Publications & Resources
Healthy Turkey

Obezite Merkezi Tanı, Tedavi ve Takip Programı

Healthy Turkey

Aile Hekimleri için Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı Kiti

Healthy Turkey

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Fiziksel Aktivite Uygunluk Karne Eğitimi Kiti

Healthy Turkey

AHUZEM Etkinlik Değerlendirme Raporu

Healthy Turkey

IPAQ ile Çok Merkezli Etki Araştırması

Healthy Turkey

Beslenme Standartlarının Yükseltilmesi ve Lifli Gıdalar Görüş Bildirisi

Healthy Turkey

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Oluşturmada Sağlık Bilgi Sistemleri'nin Mevcut Durumuna Yönelik

Healthy Turkey

Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kaybı Kayıpları Raporu

Healthy Turkey

Sağlıklı Yaşlanma ve Kronik Hastalıklar Raporu

Healthy Turkey

Fiziksel Aktivite Rehberi

Healthy Turkey

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması